Sportongeval

Wat te doen ?

Om het verzekeringsformulier af te drukken, klik hier
 1. Tijdens  een wedstrijd: altijd laten vermelden op het scheidsrechterblad, hoe klein en onbenullig de kwetsuur ook lijkt.
 2. Bij een training: zo snel mogelijk de clubsecretaris verwittigen.
 3. Formulier van ongevalsaangifte vragen aan de ploegafgevaardigde van uw elftal. Indien deze niet aanwezig is de clubsecretaris verwittigen.
 4. Aangifte invullen én laten invullen door de betreffende personen.
 5. Ongevalsaangifte binnen de 8 dagen opsturen naar: KAVVV-secretariaat (t.a.v. Davy Van Bogaert) Boomgaardstraat 22/16 – 2600 Berchem.
 6. U zal van de verzekering bericht ontvangen dat uw dossier geopend is.
 7. Wanneer u voor de eerste maal naar de ziekenkas gaat om te ontvangen, een papier vragen voor een sportongeval / tussenkomst medische kosten. Telkens u terug naar de ziekenkas gaat om gelden te ontvangen in verband met uw ongeval, dit papier steeds laten bijvullen. Bij werkonbekwaamheid handelen zoals in privézaken.
 8. Apothekersonkosten: bewijs vragen van datgene wat u betaald hebt met vermelding van datum en naam van de dokter die voorgeschreven heeft.
 9. Zeer belangrijk: elke verlenging van werkonbekwaamheid uitgeschreven door de dokter, onmiddelijk doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij: ethias (tel.011.28.21.11)  Prins – Bisschopssingel 73   –   3500 Hasselt.
 10. Wanneer de dokter u genezen verklaard, verzameld u het volgende:
  Bewijs van de dokter dat u genezen bent.
  Bewijs van de werkgever indien u loonverlies hebt geleden.
  Bewijs van de ziekenkas indien u ziekengeld hebt ontvangen.
  Bewijs van de ziekenkas voor tussenkomst medische onkosten. (zie punt 7)
  Bewijs van de apotheek. (zie punt 8)
  Al deze papieren opsturen naar verzekeringsmaatschappij ethias die u verder op de hoogte zal houden.
 11. Het is aan te raden van elk document een copie te maken, en bij doorzenden van papieren datum van verzending te noteren op uw copie. Dit kan later helpen bij eventuele betwistingen.
 12. Wanneer u deze richtlijnen volgt zullen er weinig problemen zijn. Mochten er zich toch voordoen, gelieve dan onmiddelijk de clubsecretaris te verwittigen.

U MOET GOED WETEN DAT HET OM UW CENTEN GAAT !
(Zeker te onthouden punten: 1 – 5 – 9 – 10)